ยะลา ที่เที่ยวธรรมชาติ 2567
  1. การท่องเที่ยว Travel
kct12 กุมภาพันธ์ 2024

ยะลา ที่เที่ยวธรรมชาติ 2567

ยะลา สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ 2567 จังหวัดยะลาเป็นจังห […]


ยะลา สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ 2567

จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและน่าสนใจมากมาย โดยในปี 2567 นี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าสนใจหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด อาทิเช่น

  • อุทยานแห่งชาติเบตง เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยในอุทยานแห่งชาตินี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น น้ำตกป่าละอู น้ำตกพรหมโลก และจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

  • เขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อการผลิตไฟฟ้าและการชลประทาน โดยในบริเวณเขื่อนบางลางมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น สันเขื่อนบางลาง สวนพฤกษศาสตร์เขื่อนบางลาง และจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนบางลาง

  • น้ำตกธารโต เป็นน้ำตกที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดยะลา โดยน้ำตกธารโตตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเบตง โดยในบริเวณน้ำตกธารโตมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ผาหัวใจ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเบตงได้ และถ้ำพระ โดยในถ้ำพระมีพระพุทธรูปและพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่

  • วนอุทยานน้ำตกสิรินธร เป็นวนอุทยานที่อยู่ในบริเวณอำเภอเบตง โดยในวนอุทยานน้ำตกสิรินธรมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น น้ำตกสิรินธร ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดยะลา และจุดชมวิวเขาเกล็ดนาค ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวเขาสันกาลาคีรีได้

  • อุทยานวนศาสตร์เบญจมราชินี เป็นอุทยานวนศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา โดยในอุทยานวนศาสตร์เบญจมราชินีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น สวนกุหลาบ สวนเฟื่องฟ้า และสวนกล้วยไม้ เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดยะลาเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและน่าสนใจในจังหวัดยะลาเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดยะลาได้ตลอดทั้งปี

0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด