สถานที่ท่องเที่ยว ชัยนาท 2567
  1. การท่องเที่ยว Travel
kct12 กุมภาพันธ์ 2024

สถานที่ท่องเที่ยว ชัยนาท 2567

สถานที่ท่องเที่ยว ชัยนาท 2567 วัดธรรมามูลวรวิหาร วัดธรร […]


สถานที่ท่องเที่ยว ชัยนาท 2567

วัดธรรมามูลวรวิหาร

วัดธรรมามูลวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนต้น ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญหลายอย่าง เช่น พระอุโบสถเก่า หอไตรเก่า พระพุทธรูปโบราณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงฉวาก

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงฉวาก ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่รวบรวมสัตว์น้ำจากทั่วโลกไว้มากมาย เช่น ปลาชนิดต่าง ๆ กุ้ง หอย ปู ปลาไหล ปลาทอง ปลาหมึก ปลาการ์ตูน ปลาฉลาม เป็นต้น ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจำลองขนาดเล็กและการแสดงโชว์สัตว์น้ำอีกด้วย

เขื่อนเจ้าพระยา

เขื่อนเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงฤดูฝนและเพื่อการชลประทานในช่วงฤดูแล้ง เขื่อนเจ้าพระยามีการก่อสร้างที่สวยงามอลังการและมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากเหมาะแก่การไปพักผ่อนหย่อนใจ

อุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง

อุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,800 ตารางกิโลเมตร ภายในอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลากหลายชนิด เช่น ช้าง เสือ กระทิง ควายป่า กวาง หมูป่า ลิง ชะนี ลิงลม นกชนิดต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกห้วยขาแข้ง น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองพรม เป็นต้น

ตลาดน้ำวัดโบสถ์

ตลาดน้ำวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท เป็นตลาดน้ำที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท ภายในตลาดน้ำวัดโบสถ์มีร้านค้ามากมายที่จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท เช่น อาหารทะเล อาหารแห้ง ผลไม้ ขนมหวาน ของที่ระลึก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ อีกด้วย

0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด