อุทยานแห่งชาติฉะเชิงเทรา 2567
  1. การท่องเที่ยว Travel
kct12 กุมภาพันธ์ 2024

อุทยานแห่งชาติฉะเชิงเทรา 2567

อุทยานแห่งชาติฉะเชิงเทรา อุทยานแห่งชาติฉะเชิงเทรา ตั้งอ […]


อุทยานแห่งชาติฉะเชิงเทรา

อุทยานแห่งชาติฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ในตำบลวังตะเคียน อำเภอวังตะเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครอบคลุมพื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา และป่าชายเลน มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบและเนินเขาสลับซับซ้อน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเนินเขาสูงชัน สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา และป่าชายเลน พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตะเคียนทอง มะค่าโมง ยางนา ประดู่ ตะแบก พะยูง ชิงชัน และไผ่

อุทยานแห่งชาติฉะเชิงเทรา มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น

  • เขาหินซ้อน เป็นภูเขาหินทรายที่ตั้งซ้อนกันอย่างแปลกตา เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของผืนป่าเบญจพรรณได้อย่างกว้างไกล
  • น้ำตกเขาอีโต้ เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากลำห้วยอีโต้ มีความสูงประมาณ 15 เมตร น้ำตกแห่งนี้มีความสวยงามและร่มรื่นเหมาะสำหรับการเล่นน้ำและพักผ่อน
  • อ่างเก็บน้ำบางพระ เป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำบางพระแห่งนี้มีความสวยงามและเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนและตกปลา

นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติฉะเชิงเทรายังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจหลายเส้นทาง เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินซ้อน เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกเขาอีโต้ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างเก็บน้ำบางพระ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเหล่านี้มีความสวยงามและร่มรื่นเหมาะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ

อุทยานแห่งชาติฉะเชิงเทรา เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ค่าธรรมเนียมเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด